United States
Canada
Australia
Netherlands

Waarom TAB?

TAB werkt met u samen zodat u beter in staat bent om de waardevolle informatie van uw organisatie te organiseren, beheren en toegankelijk te maken binnen een compleet recordmanagement programma. Met meer dan 60 jaar ervaring, kan TAB u voorzien van de beste recordmanagement producten en diensten.

Gestructureerde informatie betekent lagere kosten

Een gestructureerd recordmanagement systeem verzekert u dat alleen relevante informatie wordt bewaard, verminderd dubbelingen en stelt u in staat om de informatiestromen binnen de organisatie soepel te laten verlopen.

Samen met u verfijnen we uw recordmanagement systeem zodat het minder gecompliceerd en efficiënter werkt. We zullen u helpen de opslagkosten, opslagbehoefte en terugzoektijd te verminderen, terwijl ook de arbeidskosten verlaagd worden.

De kosten kunnen verminderd worden door:

 • Verbetering van het ruimtegebruik
 • Minimalisering van de kosten voor externe opslag
 • Implementatie van kostenvermijdende strategieën

Toegankelijkheid leidt tot efficiëntere processen

Zoekgeraakte dossiers, onnodige kopieën iin het dossier en interne informatie die moeilijk te vinden is, zorgt voor vertraging bij het helpen van uw klanten en een verhoging van de operationele kosten.

TAB’s oplossingen verzekeren u ervan dat de informatie te vinden is, waar het hoort te zijn – vermindert misplaatsingen, verbetert de terugzoektijd en voorkomt dat documenten verkeerd worden gearchiveerd. We helpen uw medewerkers de informatie op het moment dat ze het nodig hebben, te vinden.

We kunnen u helpen de operationele efficiency te verbeteren door:

 • De toegankelijkheid van de informatie te verbeteren
 • Ervoor te zorgen dat de kennis binnen de organisatie goed gedeeld wordt
 • De werkprocessen te verbeteren

Goed beheerde dossiers verminderen de kans op risico’s

TAB werkt nauw met u samen om uw specifieke recordmanagement uitdagingen goed te begrijpen. Daarna stellen we een adviesplan op en implementeren een op uw organisatie afgestemde oplossing.

TAB helpt u bij het beheersbaar maken van de risico’s en het verminderen van blootstelling aan rechterlijke procedures door het ontwikkelen van een bewaartermijnenbeleid voor de tijdige en juiste vernietiging van documenten.

TAB voorziet u van een compleet recordmanagement systeem en zorgt ervoor dat u zich bewust bent welke belangrijke informatie u dient te beschermen.

TAB kan u helpen de blootstelling aan risico’s te verminderen door:

 • U te voorzien van informatie over wet- en regelgeving
 • Zoekgeraakte informatie te verminderen
 • Het ontwikkelen van een calamiteitenplan
 • Neem contact op

  Wilt u meer weten?
  Bel of mail ons dan
  geheel vrijblijvend.