United States
Canada
Australia
Netherlands

Fusies en overnames

Is uw organisatie betrokken bij een fusie of overname? Geen paniek, TAB helpt!

Deze scenario’s kunnen veel stress opleveren doordat er twee informatiestromen samengevoegd moeten worden.

TAB kan u laten zien hoe een  record management programma geïmplementeerd kan worden vanuit twee verschillende systemen. We zorgen er op hetzelfde moment voor dat kosten worden bespaard, overlast tot een minimum wordt beperkt en de wet- en regelgeving in acht wordt genomen. Hier volgt een overzicht van wat we doen:

Analyseer, Orden en Behoud

Allereerst brengen we de processen en functies binnen uw organisatie in kaart. Op basis daarvan zullen onze professionals een classificatie schema ontwikkelen om uw informatie beter te beheren daarbij rekening houdend met uw bedrijfsactiviteiten en relevante wetgeving. Deze classificatie helpt dan bij het identificeren van de bedrijfskritieke informatie en deze informatie, zowel fysiek als digitaal, op een goede manier op te bergen en toegankelijk te maken.

Wanneer de classificatie compleet is, ontwikkelt TAB een bewaartermijnenbeleid waarin beschreven is welke informatie bewaard dient te blijven, hoe deze bewaard dient te worden en wanneer u deze kunt of moet vernietigen. Verder kunnen we helpen bij het opstellen van procedures, het opleiden van uw personeel en het implementeren van een monitor systeem zodat kan worden toegezien op de uitvoering van het beleid.

Samenvoegen van archieven voor meer efficiency

TAB kan u helpen bij het omzetten van verschillende opslagsystemen naar één efficiënt, beveiligd record management systeem. Met behulp van mankracht, methodes en producten stroomlijnen we uw huidige opbergmethodieken zodat er tijd, ruimte en kosten worden bespaard.

We bieden een oplossing waarbij we de verschillende opslagmethodieken omzetten naar één gecentraliseerd systeem waarbij dubbele exemplaren worden verwijderd en onduidelijkheden geëlimineerd. TAB voorziet ook in de mogelijkheid om het ene opslagsysteem om te zetten naar een ander en u te helpen bij het omzetten van uw dossiers.

Gedurende het gehele proces zorgen wij voor de sortering, validering en archivering van al uw documenten in het nieuwe systeem. Hierop te kunnen vertrouwen, geeft rust.

Beheer uw risico’s

TAB verzekert u van record management stappen die voldoen aan de voor uw organisatie geldende wet- en regelgeving. We ontwikkelen veelomvattende programma’s waarin alles aan de orde komt variërend van de eisen voor dupliceren en verspreiding, opslag en toegang tot de eventuele vernietiging van niet langer vitale documenten zoals beschreven in een bewaartermijnenbeleid.

  • Neem contact op

    Wilt u meer weten?
    Bel of mail ons dan
    geheel vrijblijvend.